Oyun Terapisi

Oyun Terapisi Eğitimi

Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme Terapisi

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

Özel Eğitim

Özel Eğitim Hizmeti
Dikkatsizlik

 

 

Dikkatsizlik semptomları uzun ve sıkıcı görevler üzerinde dikkati yoğunlaştıramama, dikkat dağıtan ögelerden fazlasıyla etkilenme, dalgın, unutkan ve dağınık olma durumları ile örneklendirilebilir.

Hiperaktivite

 

 

Hiperaktif tip bireyler, çevrelerindeki uyaranlardan birbiri ardına gelen, süzgeçten geçiremedikleri bilgi ve etki bombardımanına uğrarlar; diğer insanlar tarafından tedirgin, sabırsız ve ’kontrol edilemez’ olarak algılanabilirler.

Dürtüsellik

 

 

Dürtüsel tip bireyler, kendilerini kontrol etmede güçlükler yaşarlar; diğerleri tarafından umursamaz ve düşüncesiz olarak algılanabilirler. Makul olarak akıl yürütememeleri, bazen gereksiz riskler almalarına neden olur.

Özel Eğitim ve Danışmanlık

Özel eğitim; zihinsel, fiziksel, sosyal veya duygusal açıdan standardın üstünde veya altındaki özel duruma sahip olan çocuklara sunulan bir eğitim programıdır.

Konuşma Bozuklukları

Konuşma bozukluğu seslerin doğru üretilememesi ile ilgili bir problemken dil bozukluğu ise anlamadaki güçlük yada düşüncelerini bildirmek için kelimeleri bir araya koyamama durumudur.

Aile Danışmanlığı

Aileler, çocuklarının diğer çocuklar gibi gelişip gelişemeyeceklerini, onlar gibi öğrenip öğrenemeyeceklerini, normal bir okula gidip gidemeyeceklerini ve bağımsız bir birey olarak yaşayıp yaşamayacaklarını merak ederler.

Psikolojik Danışmanlık

Bireyi tanımak, onu kendisine tanıtmak, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması ve kendini gerçekleştirilmesi için uzman kişilerce bireye yapılan sistemli, bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecidir.

Testler

Testler, bireylerin duygu, düşünce, tutum, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullarda gözlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Sorularınıza Cevaplar

Özel eğitim alanında aklınıza takılan soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz. Otizm, disleksi, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve daha fazlası için tıklayın.

Oyun Terapisi

Çocuklar için en doğal ve kendilerini en rahat ifade edebildikleri ortam, oyunlarıdır. Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların duygularını, düşüncelerini, ihtiyaç ve arzularını ifade etmelerini sağlayan işleve oyun terapisi denir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

DEHB’in temel öğeleri; dikkatin kolay dağılması, dikkati sürdürmede bozukluk, dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüselliktir.

Hakkımızda

Başlangıç Akademi Hakkımızda

Hizmetlerimiz

  • Servis 1
  • Servis 2
  • Servis 3
  • Servis 4

İletişim

Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Seyhan Cad. Berit 2 Sitesi. Vl9 Apt. No:34 Başakşehir / İstanbul
0 (212) 608 08 07